An den Westerbergen 1
06449 Aschersleben
Telefon:  03925 930216
Fax:       03925 930215